123, Example Street, City 123@abc.com 123-456-7890 lasantha.wam

hạnh phúc trổ mầm từ phía cô đơn...

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Cuộc hội ngộ

                                                         
Cuộc hội ngộ của chú Hữu Duyên (chủ bút trang văn nghệ Hương Quê Nhà), Vân Phi và Phạm Tuấn Vũ tại Cây Bông, Nhơn Khánh, An Nhơn.Chuyến dã ngoại của văn phòng Tạp chí Pháp lý nhân ngày Báo chí 21/6 (năm 2015). Từ phải sang bao gồm: Chú Sơn (luật sư), anh Nguyễn Tâm, chú Dũng Chinh (Cu Sỏi), anh Minh Trung (Trưởng VP), cu Bo và chị Minh, Vân Phi, anh Đức Duy, anh Khoa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ambum ảnh

ambum ảnh

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.