123, Example Street, City 123@abc.com 123-456-7890 lasantha.wam

hạnh phúc trổ mầm từ phía cô đơn...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

MÂY TÌM SIM TÍM

mây ơi trôi trắng rừng đồi
mùa đông năm trước còn ngồi hái sương
ta về gùi bắp lưng nương
hái hoa lan đỏ giữa đường vào thôn
năm nao làm lính biên đồn
giữa miền miên thảo gửi hồn vào trăng
áo xanh gánh nỗi nhọc nhằn
sánh sao lam lũ mẹ oằn đôi vai
mây tìm sim tím rừng đồi

ta tìm bến cũ hát lời tình xưa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ambum ảnh

ambum ảnh

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.