123, Example Street, City 123@abc.com 123-456-7890 lasantha.wam

hạnh phúc trổ mầm từ phía cô đơn...

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

CON VỀ TÌM CHÚT TRẺ CON

ai về đổ bóng mưa ngâu
gió đan tóc rối áo nâu mẹ ngồi

hạt giăng tím ngọn mồng tơi
lá trầu rách nửa mồ côi bên thềm

con về trầu vạc môi têm
mẹ rưng rưng, con rỏ mềm ruột gan

bóng chiều rỗ nắng đi hoang
bên lưng áo mẹ chỉ sớn tháng năm

xót cho dâu bể thay lòng
mẹ thương con gái giữa dòng phù khơi

con về trong tiếng à ơi

sà vào lòng mẹ khóc cười trẻ con.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ambum ảnh

ambum ảnh

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.