123, Example Street, City 123@abc.com 123-456-7890 lasantha.wam

hạnh phúc trổ mầm từ phía cô đơn...

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Mộ Cỏ Mùa Bằng Lăng

đọt trầm mắt sóng
hương cổ tích rũ mùa
đọt trầm mắt nhớ
tan vào môi thở đêm mưa

ngày trở mình trầm lặng
em xa
mười năm tóc bụi
đi qua…
mười năm hồn vỡ
chỉ là...
...cô đơn.

giọt sương tượng hình từ bằng lăng tím ngật
gắn môi hôn
ký thác vào đêm
rỏ mềm khuôn ngực
...những gầy hao
lăn trên sợi tóc mềm
ngày em qua
chợt tắt.

mộ nắng
cây bằng lăng trở dạ 
trổ mầm qua đọt lá
tan hương…

trùng vây
rêu phong lối cũ
mười năm lệ gió 
phủ trắng bụi đường
mười năm lệ gió
ta về 
đọt trầm tóc bạc tàn hương…


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ambum ảnh

ambum ảnh

Bài đăng phổ biến

Được tạo bởi Blogger.